EncoTRPH

News Update

แจกด่วน!!! PTT Privilege Card (Café Amazon) มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 ใบ สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ของ EnCo ตั้งแต่วันนี้-26 ส.ค. 63 เท่านั้น!!!

26 สิงหาคม 2563
แจกด่วน!!! PTT Privilege Card (Café Amazon) มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 ใบ สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ของ EnCo ตั้งแต่วันนี้-26 ส.ค. 63 เท่านั้น!!!
EnCo

News
Update

19 มกราคม 2567

EnCo พร้อมเปิดประสบการณ์ “ล้างรถ” ที่มากว่าการล้างรถแบบธรรมดา ภายใต้แบรนด์ EnWash มาพร้อมกับระบบล้างรถ Premium Car Wash และให้บริการ Maintenance Service อย่างเต็มรูปแบบ เริ่มเปิดให้บริการวันที่ 25 มกราคม 2567

18 มกราคม 2567

ขยายเวลาเปิดรับบริจาคปฏิทินเก่า สมุดโน้ตเก่า และกระดาษขาวใช้แล้ว เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นเงินบริจาคสมทบทุน ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ (Braille) เพื่อผู้พิการทางสายตา ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567 จุดรับบริจาคที่ : โถงอาคาร EnCo C และโถงประชาสัมพันธ์อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่

18 มกราคม 2567

EnCo พร้อมเปิดประสบการณ์ “ล้างรถ” ที่มากว่าการล้างรถแบบธรรมดา ภายใต้แบรนด์ EnWash มาพร้อมกับระบบล้างรถ Premium Car Wash และให้บริการ Maintenance Service อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเปิดบริการวันที่ 25 มกราคม 2567 นี้เป็นต้นไป

08 มกราคม 2567

สายมูมาทางนี้!! ตารางสีเสื้อมงคล ประจำปี 2567 ใส่แล้วเฮงใส่แล้วปังจะมีสีอะไรบ้างเชฟเก็บไว้หรือจะแชร์ส่งต่อให้เพื่อนใส่แล้วเสริมดวงเพิ่มความมั่นใจในทุกๆวันนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

03 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการต่างๆ ของ EnCo ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) สำหรับผู้โชคดีที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัล

08 พฤษภาคม 2566

EnCo รับมอบรางวัล คุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566 จาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ