EncoTRPH

About EnCo

ระบบขนส่งที่เป็นมิตรการเดินทางที่สะดวกสบาย

มีการจัดโซนและบริการในการเดินทางเพื่อความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้อาคารอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นอาคารจอดรถยนต์ ลานจอดรถจักรยาน รถรับ-ส่งพนักงาน (PTT Group EV Bus) บริการรับ-ส่งระหว่างศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร รวมทั้งมีจุดบริการเรียกรถแท็กซี่ ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

อาคารจอดรถและลานจอดรถจักรยาน

อาคารจอดรถ 2 อาคาร ที่รองรับรถยนต์ได้กว่า 2,500 คัน โดยเป็นการจอดรถภายในอาคารทั้งหมด ซึ่งทำให้สามารถลดความร้อนสะสมจากรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีลานจอดรถจักรยานอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมการใช้รถจักรยานในการเดินทางมาทำงาน โดยจุดจอดจักรยาน ได้แก่ ข้างอาคารจอดรถ P2 บริเวณ Loading B บริเวณลานพระพรหม

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงครบวงจร

ถึงแม้ว่าศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จะเป็นอาคารสูง แต่ผู้ใช้อาคารสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้ เนื่องจากมีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกพื้นที่ในอาคาร ซึ่งระบบต่าง ๆ ประกอบด้วย

• ระบบตรวจจับเพลิงไหม้ชนิดตรวจจับควัน (Smoke Detector) ซึ่งทำงานได้รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ในอาคาร

• ระบบฉีดน้ำดับเพลิง ออกแบบตามมาตรฐาน NFPA 14

• ระบบฉีดน้ำดับเพลิงจากเพดานห้องแบบอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ออกแบบตามมาตรฐาน NFPA 13

• ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ FM-200 สำหรับห้องไฟฟ้าหลักและห้องเครื่องลิฟต์ของอาคาร

• ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ที่แยกสำหรับอาคารส่วน Low Zone และ High Zone

• ถังน้ำสำรองดับเพลิง มีปริมาณน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงต่อเนื่องได้นานถึง 60 นาทีตามมาตรฐาน NFPA 5000 ซึ่งสูงกว่าที่กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) กำหนดไว้ที่ 30 นาที

ระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม

อีกหนึ่งความสบายใจสำหรับผู้ใช้ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของกระทรวงพลังงานและบริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นับเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศที่มีความสำคัญยิ่ง จึงมีระบบรักษาความปลอดภัยทุกจุดอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งได้แก่

• ระบบ X-Ray สิ่งของต้องสงสัย

• ระบบตรวจโลหะ (Metal Detector) และระบบตรวจการเข้า-ออกอาคารสำนักงาน (Access Control)

• ระบบ Access Control เพื่อใช้ขึ้นลิฟต์และเข้าภายในแต่ละสำนักงาน

• ระบบ Access Control เพื่อนำรถเข้า-ออกอาคารจอดรถ

• ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บันทึกภาพภายในและภายนอกอาคาร

• ระบบตรวจสอบประตูหนีไฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ไม่เพียงคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้อาคารทั่วไป แต่ยังคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเช่นกัน อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการด้านร่างกาย ทั้งป้ายแสดง ทางลาด ลิฟต์ บันได ที่จอดรถ ประตู ห้องน้ำ ทางเข้าอาคาร ทางเดินและทางเชื่อมระหว่างอาคาร และพื้นผิวต่างระดับ เป็นต้น

การให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ไปส่งพนักงานหญิงที่รถ

เพื่อเป็นบริการเสริมด้านความปลอดภัย ตั้งแต่เวลา 22.00 น. พนักงานหญิงที่ประสงค์ให้ รปภ. หญิงไปส่งที่ที่จอดรถ(ภายในศูนย์ฯ) สามารถแจ้งขอใช้บริการได้ที่ป้อม รปภ.ทางเข้า-ออก ของอาคารจอดรถ P1 และ P2

การบันทึกข้อมูลรถแท็กซี่

ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรถแท็กซี่ บริเวณจุดเรียกแท็กซี่หน้าอาคาร A และอาคาร B เพื่อติดตามทรัพย์สินในกรณีที่ผู้โดยสารลืมไว้ในรถ ระหว่างเวลา 8.00 – 22.00 น.