EncoTRPH

Contact EnCo

ติดต่อ EnCo

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

สามารถเดินทางมาที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ได้ทาง BTS สถานีหมอชิต หรือ MRT สถานีสวนจตุจักร และขึ้นรถบริการพลังงานไฟฟ้า (PTT Group EV Bus) ที่ข้างสวนจตุจักร (เวลา 7.00 - 9.00 น.) หรือทางขึ้นสะพานลอยคนข้ามก่อนถึง BTS สถานีหมอชิต (ถนนพหลโยธิน) มาที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ได้