EncoEnCo

EnCo Service

พื้นที่อาคารสำนักงานและร้านค้า

Space for Office อาคารสำนักงานในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์เป็นอาคารสำนักงานเกรด A มีรายละเอียดดังนี้

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ยังใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้เช่า แม้อยู่ในอาคารสูงก็สามารถรับอากาศบริสุทธิ์ได้ ทำให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกสบาย และสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เช่าได้ด้วยระบบวิศวกรรมที่ทันสมัยดังนี้

ระบบตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย CO2 Sensor

ช่วยควบคุมให้การเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าภายในพื้นที่มีปริมาณที่เหมาะสม ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพอากาศแต่ละชั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผนังกระจกอาคาร

ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้โดยรอบ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติได้ มีส่วนช่วยให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างลง อีกทั้งยังเป็นกระจก 2 ชั้นที่บรรจุก๊าซเฉื่อยไว้ตรงกลาง (Insulated Glass Units : IGU) ช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่อาคาร ซึ่งเป็นภาระของระบบปรับอากาศ ทำให้ประหยัดพลังงาน

ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจากอากาศที่ใช้แล้ว

อากาศบริสุทธิ์ที่เติมเข้าสู่อาคารจะถูกทำให้เย็นลงด้วยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศระบายทิ้งที่ยังมีความเย็นหลงเหลืออยู่ ก่อนที่จะลดอุณหภูมิและความชื้นลงแล้วจ่ายเข้าสู่พื้นที่ อากาศบริสุทธิ์ที่เติมเข้ามานั้นจึงไม่เป็นภาระของระบบปรับอากาศภายในชั้นของผู้เช่า

ระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณลมจ่าย

ควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นที่ด้วยการปรับปริมาณลม ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานมอเตอร์พัดลมของเครื่องส่งลมเย็นลงได้ อีกทั้งการติดตั้ง Temperature sensor ที่ทำงานคู่กับ VAV Box ให้กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ภายในชั้นนั้นทำให้การควบคุมอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่ทำได้ดีกว่าระบบทั่วๆไป

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชั้น 1, 10 อาคาร A และชั้น 1, 12 และ 16-17 อาคาร B Tel 0-2537-3388
บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
ชั้น 3 อาคาร A Tel 0-2140-1500
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 อาคาร A Tel 0-2140-1555
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ชั้น 1, 3,10, 14-18 อาคาร A Tel 0-2265-8400
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ชั้น 4 อาคาร A Tel 0-2558-7300
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
ชั้น 4 - 5 อาคาร A และชั้น 4 อาคาร B Tel 0-2140-2000
บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6,7, 19-36 อาคาร A, ชั้น 18 อาคาร B Tel 0-2537-4000
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
อาคาร A ชั้น 8 Tel 0-2791-2400
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ชั้น 8 อาคาร A Tel 02-1403700
บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
ชั้น 8 - 9 อาคาร A Tel 0-2140-4488
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 8, 11 -12 อาคาร A Tel 0-2797-2999, 0-2299-0000
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
ชั้น 10 อาคาร A Tel 0-2140-3151
กระทรวงพลังงาน
ชั้น 3, 11, 14-15, 22 -25 อาคาร B Tel 0-2140-7000
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 5 อาคาร B Tel 0-2140-4600
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6 ? 10 อาคาร B Tel 0-2765-7000
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ชั้น 11 อาคาร B Tel 0-2537-0440
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรด้านปิโตรเลียม
ชั้น 11 อาคาร B Tel 0-2936-5185-89
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ชั้น 11 อาคาร B Tel 0-2794-6068
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ชั้น 12 อาคาร B Tel 02-196-5959
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
ชั้น 14 อาคาร B Tel 0-2140-4800
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
ชั้น 14 อาคาร B Tel 0-2140-3555
กรมธุรกิจพลังงาน
ชั้น 19 ? 20 อาคาร B Tel 0-2794-4000
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ชั้น 21 ? 22 อาคาร B Tel 0-2794-3000
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
- Tel 0-2140-3500
ธนาคารกรุงเทพ
ชั้น 1 อาคาร A Tel 0-2537-0358-60
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชั้น 1 อาคาร A Tel 0-2537-0379-80
ธนาคารกรุงไทย
ชั้น 1 อาคาร B Tel 0-2537-0363-4
ธนาคารออมสิน
ชั้น 1 อาคาร B Tel 0-2537-0369-71
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชั้น 1 อาคาร C Tel 0-2537-0130
ธนาคารกสิกรไทย
ชั้น 1 อาคาร C Tel 0-2537-0352-6
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ชั้น 1 อาคาร B Tel 0-2936-0314-5
คาเฟ่อเมซอน
ร้านกาแฟ ชั้น 1 อาคาร A, C Tel 0-2794-6110, 0-2794-6112, 0-2794-6113
Jiffy
ร้านสะดวกซื้อ ชั้น 1 อาคาร C Tel 0-2794-6107
Boots
ร้านขายยา และเครื่องสำอาง ชั้น 3 อาคาร C Tel 0-2537-0372
ไก่ เค้ก แอนด์ เบค
ร้านเบเกอร์รี่ ชั้น 3 อาคาร C Tel 0-2693-5740-1
HI-CLASS
ร้านแว่นตา ชั้น 3 อาคาร C Tel 0-2537-0044
ทิพยประกันภัย
ประกันภัย ชั้น 3 อาคาร C Tel 0-2794-6114-5
Orangeji
เครื่องสำอาง ชั้น 3 อาคาร C Tel 092-659-3077
Stylist yours
เสื้อผ้า ชั้น 3 อาคาร C Tel 084-080-9390
เบทาโกร เดลี่
อาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 3 อาคาร C Tel -
Restalia
เครื่องนวดอัตโนมัติ ชั้น 3 อาคาร C Tel -
Apotek
สมุนไพร ชั้น 3 อาคาร C Tel 0642289563
ตลาดนัดติดแอร์
ตลาดนัด ชั้น 3 อาคาร C Tel -
โรง R หาร
ศูนย์อาหาร ชั้น 4 อาคาร C Tel 081-807-8505
T. A. TIME ร้านซ่อมนาฬิกา
T. A. TIME ร้านซ่อมนาฬิกา ชั้น 3 อาคาร C Tel 086-792-9031 / 089-741-3363
ร้านเสริมสวย MONA Beauty Space and Massage
ร้านเสริมสวย MONA Beauty Space and Massage ชั้น 3 อาคาร C Tel 080-808-6708
พาคามาร่า
ร้านกาแฟ ชั้น 1 อาคาร B Tel -
โอ้กะจู๋
อาหาร ชั้น 1 อาคาร B Tel -
คามุ คามุ
ร้านกาแฟ ชั้น 1 อาคาร B Tel 063-353-0596
โอโนะ ซูชิ
ร้านอาหาร ชั้น 1 อาคาร B Tel -