EncoTRPH

EnCo Service

รูปแบบห้องประชุม / ห้องจัดเลี้ยงและความจุ

ห้อง ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) ความสูง( ม.) รูปแบบการจัดห้อง และจำนวนที่นั่งสูงสุด
Theater Classroom U-Shape Buffet Cocktail Set menu
The Synergy Hall 602 5.9 600 300 120 250 500 350
Synergy 1 315 5.9 200 120 50 120 250 170
Synergy 2 287 5.9 200 120 50 120 250 170
Executive Lounge 203 6.5 90 54 24 70 100 70
Banquet Room 370 2.7 150 105 50 130 200 130

พื้นที่จัดกิจกรรมและความจุ

สถานที่ ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)
Lobby อาคาร C 300
ลานพระพรหม 1,300
ชั้น 1 อาคาร F 490
ชั้นดาดฟ้า อาคาร C 960

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการอยู่แล้ว

 • LCD Screen & LCD Projector & Digital Signage
 • ไมโครโฟนและระบบเสียง
 • เวที 7.2 X 3.6 เมตร (ความสูง 60, 80, และ 100 เซนติเมตร)
 • เวที 7.8 X 4.8 เมตร (ความสูง 80 เซนติเมตร)
 • Podium & Flip Chart & Tent card
 • ดินสอ และกระดาษจด A4
 • น้ำดื่ม

สิ่งอำนวยความสะดวกที่คิดค่าบริการ

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • วงดนตรี คาราโอเกะ
 • การบันทึก DVD ตลอดงาน
 • Back Drop ด้วยเวทีสำเร็จรูป 3.8 X 3.8 เมตร
 • ระบบแสง สี เสียง เพิ่มเติม
 • ไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม