EncoTRPH

News Update

ขอเชิญชวนพนักงานกลุ่ม ปตท. ทำ ส สะสาง และนำสิ่งของไปบริจาคที่จุดรับบริจาคหน้าลิฟต์ EnCo C หรือ อาคาร EnCo F ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563

28 สิงหาคม 2563
ขอเชิญชวนพนักงานกลุ่ม ปตท. ทำ ส สะสาง และนำสิ่งของไปบริจาคที่จุดรับบริจาคหน้าลิฟต์ EnCo C หรือ อาคาร EnCo F ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563
EnCo

News
Update